nl

Stichting Masohi Deventer

Moluks Cultureel Centrum

2024


WELKOM OP ONZE WEBSITE 

STICHTING MASOHI

Als Belangenbehartiger van de Molukse gemeenschap van 1971 - 2007

De verhuizing van Molukkers vanuit de kampen en woonoorden naar woonwijken in de Nederlandse samenleving, zoals in Deventer, vond plaats in de jaren '60. De Commissariaat Ambonezen Zorg (C.A.Z.) bood ondersteuning en begeleiding aan de Molukse gemeenschap. Het maatschappelijk beleid richtte zich op de opbouw van de Molukse samenleving, met speciale aandacht voor integratie en ontwikkeling.

In 1971 werd Stichting Masohi opgericht, en in 1983 kreeg de stichting een eigen gebouw aan de Koningin Julianastraat. De stichting werkte aan de opbouw van de Molukse gemeenschap met aandacht voor thema's als integratie, onderlinge samenwerking, educatie, recreatie, onderwijs, werkgelegenheid en bewustwording binnen verschillende groepen, zoals kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en vrouwen. Ook werd de samenwerking met andere bevolkingsgroepen bevorderd, wat onder andere leidde tot activiteiten zoals het Platform Allochtone Ouderen en buurtgericht werken.

Er was tevens aandacht voor maatschappelijke problemen, zoals drugshulpverlening en het ondersteunen van juiste keuzes in opleidingen. De inzet van opbouwwerkers en maatschappelijke werkers was hierbij van groot belang.

Deze initiatieven werden ondersteund door subsidies van het Rijk en later door plaatselijke gemeenten. In 2007 veranderde het gemeentelijk beleid ten aanzien van welzijnsinstellingen, en werden de subsidies stopgezet.

Als Moluks Cultureel Centrum vanaf 2007 tot nu

Bij Stichting Masohi worden diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, zoals workshops, informatiedagen over actuele onderwerpen, benefietconcerten, line-dansen, muziek- en zangavonden, en vieringen van culturele feestdagen. Daarnaast vertellen we de Molukse geschiedenis en haar cultuuraspecten aan verschillende groepen en organiseren we burendagen. Masohi is een belangrijke plek voor zowel de Molukse gemeenschap als de bredere Deventerse samenleving met haar culturele diversiteit.

De inzet van vrijwilligers is hierbij van onschatbare waarde. Om onze activiteiten te bekostigen, genereert Masohi inkomsten door aanvragen bij verschillende fondsen, ondersteuning van de gemeente en donaties.

Samenwerkingsverbanden:

Sinds 2018 werkt Stichting Masohi samen met het Centrum voor Diversiteit en Samenleving (CDS). In deze samenwerking zijn bijeenkomsten georganiseerd over actuele onderwerpen, zoals dementie. Sinds 2019 was Don Bosco gehuisvest in de linkervleugel van het Masohi-gebouw. In 2023 heeft Don Bosco een nieuwe locatie gevonden.


Vrijwilligers gezocht

Wij hebben jullie nodig!!!!!!!!!!!!!

Samen kunnen we leuke activiteiten organiseren. Heb je leuke ideeën of wil je activiteiten organiseren.....alle hulp is welkom!!!! Meld je aan en stuur een mail naar info@masohi.org 


Met de hand getekende landkaart op schaal

De stichting beschikt gelukkig nog steeds over een zeldzame en zeer gedetailleerde tekening op schaal. Deze tekening, waarvan er eind jaren '70 slechts een paar zijn gemaakt, is gemaakt door de heer B. Leatemia. Tijdens de opening van het stichtingsgebouw in 1983 schonk hij dit kunstwerk aan Masohi. De tekening is gemaakt met pen, stift en potlood en hoewel hij door ouderdom aan het vervagen is, blijft het een waardevol stuk erfgoed. De heer B. Leatemia was een van de ouderen van de eerste generatie Molukkers in Nederland.Logo Stichting Masohi

Het logo van Stichting Masohi werd in 1972 ontworpen door de heer L. Souhuwat. Het oorspronkelijke ontwerp bestond uit vier gedetailleerd getekende handen in verschillende kleuren: zwart, bruin, geel en wit, symboliserend de vier rassen in de wereld. Later werd het logo aangepast naar vijf handen, zonder medeweten van de ontwerper. In 2000 bracht de heer Louis Souhuwat het logo weer terug naar vier handen en gaf het een modern en strak uiterlijk.

dhr. L. Souhuwat overleed in 2019